}

گواهینامه های هیراد

شرکت هیراد تنها تولید کننده داخلی می باشد که توانسته توانمندی های زیر را به صورت یکجا کسب نماید:

  • اخذ پروانه بهره برداری
  • اخذ پروانه فنی مهندسی
  • اخذ پروانه تحقیق و توسعه
  • اخذ گواهی های ISO 18001 2007, ISO 14001 2004, ISO 9001  2008
  • اخذ استاندارد CE
  • اخذ type test از SQC
  • گواهی صنعت سبز از سازمان حفاظت از محیط زیست
  • اخذ تاییدیه فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان (محل قرار گیری کارخانه)
  • کسب عنوان تولیدکننده کالا و خدمات دانش بنیان تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
X